Vilt- og fiskeforvalting

Landskapsvernområde


Brattefjell-/Vindeggen - landskapsvernområde   

Flottin -  fuglereservat

Ambjørndalen -  naturreservat - alm/lindeskog

Kleppefjell - naturreservat - kalkfuruskog


Vegvedlikehald


Vintervedlikehald

Sommarvedlikehald


 06.06.2016 09:51  Skriv ut

Renovasjon og septikk

Renovasjonen i Hjartdal kommune blir teke hand om at det interkommunale aksjeselskapet IRMAT AS.  

I 2020 vert det enklare å kjeldesortere husholdningsavfall sidan alle abonnementer får nye dunkar på hjul. Du kan lese meir om den nye renovasjonsordninga her


Last ned Renovasjonskalender 2019-2020

Download waste renovation calendar 2018-2019 (english version) 12.02.2020 14:26  Skriv ut

Motorferdsle i utmark

Søknad om skuterløyve


 22.01.2019 14:29  Skriv ut