Einingsleiar heimebaserte tenesterEiningsleiar heimebaserte tenester Sissel Brenna Skogholt

Heimebaserte tenester

Heimesjukepleie, praktisk bistand i heimen, matombringing
Omsorgsbustad
Tryggingsalarm
Støttekontakt
Hågån- avdeling for funksjonshemma
Omsorgsstønad
Rehabilitering/ habilitering utenfor institusjon


Sist Oppdatert:  09.11.2017 09:44  Skriv ut
Konstituert einingsleiar Hjartdal sjukeheim Une Mjaugeto

Institusjonstenester

Einingsleiar legetenesterEiningsleiar helsekontor Mona Gundersen

Helsekontor

Ved til bål

Friskliv og folkehelse

Friskliv og folkehelse
Flyktningetenesta
NAV


Sist Oppdatert:  11.01.2017 10:48  Skriv ut