Kart

Hjartdal kommune tilrår å bruke følgande kartløysingar:

Kommunekart.com (opnas i eiga vindu)

Kommunekart er tilpassa alle plattformar og er fin for:

  • å finne adressar
  • ruteplanlegging
  • å hente ut info om eigedommar og bygningar
  • å sjå vedtekne reguleringsplanar

Norgeskart.no (opnas i eiga vindu)

Norgeskart er tilpassa alle plattformar og kan nyttast til:

  • å hente matrikkelinformasjon
  • å hente grunnboksdata (innlogging krevast)
  • å hente ut basisinfo om eigedommar og bygningar
  • å hente arealinfo, samt gjere enkle målingar

Kartinnsynssløysinga til Fylkesmannen i Buskerud og Telemark.

Fylkesmannens kartløysing er best egna for PC/Mac. Her finn du mange av dei same funksjonene som norgeskart.no, men òg muligheit for meir avanserte målingar som til dømes arealberekning.