Ledige stillingar

Bli med på laget!

Hjartdal Kommune vil trenge mange nye tilsette i åra framover, og vi ønskjer oss engasjerte og kreative medarbeidarer. Kommunen satsar på læring og fornying på alle plan, frå leiing og til grasrota.

Hjartdal Kommune vil øydeleggje myten om kommunen som ein traust arbeidsstad. Trygt er det framleis, men ei yrkeskarriene hos oss skal kunne gje deg gode moglegheiter for personleg utvikling. Velkommen som arbeidssøkjar hos oss!

Ledige stillingar i kommunen  

Ledige stillingar i nærområdet (NAV)