Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt


Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Pris

Gebyr og betalingssatsar 2013

Saksbehandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.