Vilt- og fiskeforvalting


Vilt

Fisk

Landskapsvernområde


Brattefjell-/Vindeggen - landskapsvernområde   

Flottin -  fuglereservat

Ambjørndalen -  naturreservat - alm/lindeskog

Kleppefjell - naturreservat - kalkfuruskog


Vegvedlikehald


Vintervedlikehald

Sommarvedlikehald


 06.06.2016 09:51  Skriv ut

Renovasjon og septikk

Renovasjonen i Hjartdal kommune blir teke hand om at det interkommunale aksjeselskapet IRMAT AS.  
Lenke finn du her.  

Renovasjonskalender 2016  06.06.2016 09:46  Skriv ut

Russmarken


 10.02.2016 17:58  Skriv ut