Vilt- og fiskeforvalting

Landskapsvernområde


Brattefjell-/Vindeggen - landskapsvernområde   

Flottin -  fuglereservat

Ambjørndalen -  naturreservat - alm/lindeskog

Kleppefjell - naturreservat - kalkfuruskog


Vegvedlikehald


Vintervedlikehald

Sommarvedlikehald


 06.06.2016 09:51  Skriv ut

Renovasjon og septikk

Renovasjonen i Hjartdal kommune blir teke hand om at det interkommunale aksjeselskapet IRMAT AS.  
Lenke finn du her.  

Renovasjonskalender 2017  16.11.2017 08:46  Skriv ut

Motorferdsle i utmark

Søknad om skuterløyve


 21.09.2018 14:53  Skriv ut