Gå til innhold
MinID
Facebook
Nettstedskart
Tjenester fra A til Å
Standard  Stor
     

Tenester frå A til Å

Kulturskule - opptak


Generelt

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Pris

Kr. 2.200,- pr.år.

Kriterie / Vilkår

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

Anna informasjon

Norsk kulturskoleråd

Søknadsfrist

01.mai

Søknaden sendast til

Hjartdal kulturskule
3692 SAULAND

Kontaktinformasjon
Frode  Flatland
Rektor
Telefon: 97 16 99 34
Faks: 35 02 80 01
Send e-post
Besøksadresse
Saulandsvegen 414 3692 SAULAND
Åpningstid
Vinter 07:45-15:45 Sommar 07:45-15:15
Lover og retningslinjer