Gå til innhold
MinID
Facebook
Nettstedskart
Tjenester fra A til Å
Standard  Stor
     

Tenester frå A til Å

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt


Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Pris

Gebyr og betalingssatsar 2013

Saksbehandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Saulandsvegen 414 3692 SAULAND
Åpningstid
Vinter 07:45-15:45 Sommar 07:45-15:15
Lover og retningslinjer