Gå til innhold
MinID
Facebook
Nettstedskart
Tjenester fra A til Å
Standard  Stor
 
 

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 2015-2019
Medlemmer: Vararepresentantar:
Alderspensjonistar Alderspensjonistar
Oddbjørg Nygård, leiar 95 88 09 20 1. Borghild M.H. Brennekåsa 95 42 06 77
    bobre.gullhaug@yahoo.no
 Gro Karlberg  47 83 87 87  2. Olav J. Flatland  97 56 11 03
 Gunhild Dølen  91 17 10 12  3. Anne Marie Hansen  95 20 00 31
Nedsett funkjsonsevne Nedsett funkjsonsevne
Arvid Særsland, nestleiar 90 94 00 63 1. Frode Bakka 95 20 14 00
arvidsar@online.no  
       
Olav H. Listul 91 31 70 29 2. Nina Kleppen 97 05 34 92
olav.listul@gmail.com ninakle@hotmail.no
Publisert:
06.11.2015
Skriv ut