Gå til innhold
MinID
Facebook
Nettstedskart
Tjenester fra A til Å
Standard  Stor
 
 

Sauland skule

Sauland skule ligg i Hjartdal kommune i Telemark fylke. Det er ein kombinert skule med firedelt barnesteg og fulldelt ungdomssteg. Ungdomsskuleelevane kjem frå dei tre bygdene i kommunen: Tuddal, Hjartdal og Sauland.

Skulen har ein sentral plass i bygda ca 1 km vest for kommunesenteret, like ved kyrkja. Skulen ligg ved E134, men godt skjerma frå trafikken. Sauland skule har vanlegvis noko over 100 elevar, inneværande år 2015/2016  139 elevar

Vi har eige bygg for 1-4.klasse, for 5-10.klasse, og eit administrasjonsbygg. Skulen har eit romsleg og fritt uteområde med varierande aktivitetstilbod - eigen leikeplass for småskulen og ballbanar for eldre elevar. Friarealet bak skulen blir nytta til turområde og treningsløyper. Vinterstid kan alle nyte godt av idrettslaget sine lysløyper i nærleiken av skulen.

 

Sauland skule, Saulandsvegen 543, 3692 SAULAND

sauland.skule@hjartdal.kommune.no

Tlf.: 35028300  Fax: 35028301 

 

Klasser skuleåret 2015/2016 med kontaktlærar:

 

 

1. klasse                      10 elevar        Siv Høgsnes

2. klasse                      7 elevar          Solfrid Lia Kasin

3. klasse                      11  elevar       Toril Landsverk

4. klasse                      12  elevar       Gry Helen Lund Brekka

5. klasse                      14  elevar       Espen Granlund

6. klasse                      11  elevar       May Leena Bjerke

7. klasse                      12  elevar       Wenche Grotbæk

8. kasse                       23  elevar       Synnøve Heggelid og Martha Holla

9. klasse                      18  elevar       Svein Tore Engene og Sigrun Lie

10. klasse                    21  elevar       Astrid Granlund og Ragnhild Kaste Kaasa

 

 

Elevtrinna ved Sauland skule:

Barnesteget                1. – 7. klasse               77 elevar

Ungdomstrinnet         8. – 10. klasse             62 elevar

Dei tilsette ved Sauland skule

Rektor:                        Veslemøy Eliassen
Inspektør:                   Gro Anita Bergestig

Sekretær:                    Inger Grethe Funner

Rådgjevar:                  Veslemøy Tørre Særsland

 

 

Timelærarar:

Lisbeth Kollsete

Elin Munthe Kaas

Gro Anita Bergestig

Veslemøy Tørre Særsland

Mari Høglien

Reidar Solberg

 

 

Norskopplæring:

Nina Kristin Øverbø

Irene Bongom

 

 

Assistentar:

Vera Dyhre

Kjersti Kåsa

Ibrahim Hussain Mahamud

Anne Gjerjordet Prytz

 

 

Miljøterapeut: Akili Christophe Kahindo

 

 

Reinhald:

Barbo Krosshus

Kjersti Kåsa

 

 

Helsesøster: Vigdis Antonsen

 

 

PPT: Kari Jorunn Soldal

Publisert:
21.08.2015
Skriv ut