Gå til innhold
MinID
Facebook
Nettstedskart
Tjenester fra A til Å
Standard  Stor
 
 

Sauland skule

Sauland skule ligg i Hjartdal kommune i Telemark fylke. Det er ein kombinert skule med firedelt barnesteg og fulldelt ungdomssteg. Ungdomsskuleelevane kjem frå dei tre bygdene i kommunen: Tuddal, Hjartdal og Sauland.

Skulen har ein sentral plass i bygda ca 1 km vest for kommunesenteret, like ved kyrkja. Skulen ligg ved E134, men godt skjerma frå trafikken. Sauland skule har vanlegvis noko over 100 elevar, inneværande år 2013/2014 ca. 120.

Vi har eige bygg for 1-4.klasse, for 5-10.klasse, og eit administrasjonsbygg. Skulen har eit romsleg og fritt uteområde med varierande aktivitetstilbod - eigen leikeplass for småskulen og ballbanar for eldre elevar. Friarealet bak skulen blir nytta til turområde og treningsløyper. Vinterstid kan alle nyte godt av idrettslaget sine lysløyper og hoppbakkar i nærleiken av skulen.

 

Sauland skule, Saulandsvegen 543, 3692 SAULAND

sauland.skule@hjartdal.kommune.no

Tlf.: 35028300  Fax: 35028301 

Rektor: Reidar Solberg 
reidar.solberg@hjartdal.kommune.no

Inspektør: Gro Anita Bergestig
gro.anita.bergestig@hjartdal.kommune.no

Lærarar:  
 Barneskulen
 
  

Inger Øya Grøgaard    
Gry Helen Lund Brekka
Lisbeth Kollsete                                             
Kristin Kollsete                                                

Solfrid Lia Kasin                                            

Ragnhild Tokerud                                          

Espen Granlund                                              

May Leena Bjerke                                         

                                                                                                         

 

  
 Ungd.skulen
 
Synnøve Heggelid
Martha Holla
Veslemøy Særsland
Ragnhild Kaste Kaasa
Svein Tore Engene
Sigrun Lie
Siv Høgnes
Elin Munthe-Kaas
May Leena Bjerke
Espen Granlund
Torill B.Landsverk
Reidar Solberg
Gro Anita Bergestig
Astrid Granlund 
 

                              
Assistentar/Sfo:   

Vera Dyhre
Kjersti Kaasa
Anne G Prytz

Bjørn Tore Løkslid

Tone Hvamb

Cathrine Vaa

Kontor:
Kristin Funner

Reinhaldarar: 
Barbo Krosshus
Kjersti Kåsa
Anne Grete Heia

Publisert:
05.11.2014
Skriv ut