Gå til innhold
MinID
Facebook
Nettstedskart
Tjenester fra A til Å
Standard  Stor
 
Hva skjer
 
Nyhetar:

Innbyggjarundersøking

15.10.2014
Hjartdal kommune, i samarbeid med dei andre kommunane i Kongsbergregionen, gjennomfører ei undersøking av kor tilfreds innbyggjarane er med IKT-tilbodet i kommunen, og ønskjer difor innspel. Fint om du har mulighet til å settje av nokre minuttar til å svare på undersøkinga ved å følgje lenka under.